Om Bergen Osteologi

 

Gammelt bilde fra hvalsalen i Naturhistorisk Museet

Universitetsmuseet i Bergen ble grunnlagt i 1825 som Bergens Museum av Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849), en fylkesrettsdommer og tidligere stortingspresident. I dag består Universitetsmuseet i Bergen av Avdeling for Naturhistorie og Avdeling for Kulturhistorie. De osteologiske samlingene er en del av Avdeling for naturhistorie, og her samles og oppbevares det bein fra arkeologiske og geologiske utgravninger, skjeletter fra nyere tid og fra resente innsamlinger. Beinmaterialet omfatter funn og innsamlinger fra hele landet, og samlingen av dyrebein er den største i Norge og en av de største i Europa.

Våre samlinger, laboratorier og kontorer finnes på Realfagbygget, Allégaten 41. Våre nye naturhistoriske utstillinger finnes på Muséplassen 3.

Postadresse: De osteologiske samlingene, Universitetsmuseet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen.