Svalbardrein

Metacarpus (=mellomhåndsbein) av fastlandsvillrein (til venstre) og Svalbardrein (til høyre) fra Universitetsmuseet sin osteologiske samling.

Svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) er en underart av rein som finnes utelukkende på Svalbard. Den har en kompakt kropp og kortere bein enn villreinen på fastlandet (Rangifer tarandus tarandus), noe som vises tydelig på bildet ovenfor: beinet til høyre er et mellomhåndsbein (eller metacarpus på latin) av Svalbardrein, til venstre det tilsvarende bein av fastlandsrein. Universitetsmuseet sine osteologiske samIinger inneholder mange skjelett av begge underartene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *